Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Positiva resultat för Mörbylånga kommun i KKiK

Positiva resultat för Mörbylånga kommun i KKiK

PRESSMEDDELANDE: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar varje år statistik från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Där jämförs resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna.

Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. I KKiK 2018 får Mörbylånga kommun höga siffror i ett antal områden inom stöd och omsorg.

Andelen personer som inte återgår till försörjningsstöd efter ett år ligger i Mörbylånga kommun på 87 procent. Med det är man bäst i Kalmar län.

Även när det kommer till brukarbedömning för särskilt boende inom äldreomsorgen ligger Mörbylånga kommun i framkant. 88 procent anser att helhetssynen är bra. Bland hemtjänstens brukare landar nöjdheten på hela 93 procent.

– Brukarundersökningarna är fortsatt positiva med höga siffror vilket gör oss glada och stolta. Det ligger ett hårt och fint arbete bakom detta och det är våra medarbetare ute i varje verksamhet som gör det möjligt, säger Josefin Bengtsson, utvecklingschef för social omsorg i Mörbylånga kommun.

Sidan uppdaterad 28 januari 2019 Kommentera sidan