Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Plan för renovering och ombyggnation av Skansenskolan

Plan för renovering och ombyggnation av Skansenskolan

PRESSMEDDELANDE: Skansenskolan i Mörbylånga är i behov av renovering och en upprustning kommer ske i samband med att den nya högstadieskolan i Färjestaden tas i drift hösten 2021.

– Detta kommer genomföras samtidigt som den nödvändiga ombyggnationen av Skansenskolan när elevantalet minskar då ungdomarna från den norra kommundelen från och med hösten 2021 kommer gå på den nya högstadieskolan i Färjestaden, säger David Idermark, skolchef.

Kostnaderna för en ombyggnation och renovering finns med i kommunens fleråriga budget och arbetena på Skansenskolan kan påbörjas först hösten 2021.

– Målet är att Skansenskolan och den nya högstadieskolan i Färjestaden ska vara likvärdiga i standard och pedagogisk utformning, säger David Idermark.

Tidplan

Januari – september 2020: Utredning av behov och dialog med personal, elever, föräldrar och skolledning på Skansenskolan.

Oktober 2020 – april 2021: Projektering.

Maj – augusti 2021: Upphandling.

Oktober 2021: Byggarbetena startar.

Sidan uppdaterad 9 september 2019 Kommentera sidan