Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Ölandskommunerna antagna till Glokala Sverige

Ölandskommunerna antagna till Glokala Sverige

PRESSMEDDELANDE: Borgholm och Mörbylånga kommun har via en gemensam ansökan antagits till Svenska FN-förbundets och SKL:s projekt Glokala Sverige.

Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. Totalt är det 90 kommuner och regioner som antagits inför 2019. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som handlar om att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa demokratiska och jämlika samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt.

– För oss i Mörbylånga kommun handlar det om att identifiera våra styrkor och svagheter samt att vi ska bestämma oss för hur vi ska bidra för att nå hela världens hållbarhetsmål till år 2030, säger Staffan Åsén, miljöchef och samordnare för projektet i Mörbylånga kommun.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. Det erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Borgholm har fattat ett politiskt beslut om att klara målen för Agenda 2030. Det här projektet hjälper oss att klara det. Det handlar om att få en hållbar utveckling, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt, säger Magnus Karlsson, miljöstrateg och samordnare för projektet i Borgholms kommun.

Sidan uppdaterad 23 januari 2019 Kommentera sidan