Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Nytt stöd till Ölands energi- och klimatarbete

Nytt stöd till Ölands energi- och klimatarbete

PRESSMEDDELANDE: Idag måndag meddelar EU-kommissionen att Öland är en av 26 europeiska öar som valts ut att få särskild support från EU i arbetet att bli självförsörjande på förnybar energi.

Våren 2017 lanserade EU-kommissionen sin agenda Clean Energy for EU Islands, om hur Europas öar ska ställa om till trygg och förnybar energiförsörjning. Sedan juni 2018 finns ett sekretariat i Bryssel med uppgift att stödja omställningen och i höstas efterlyste sekretariatet öar som vill medverka i omställningen. Det var en utlysning som de båda Ölandskommunerna nappade på.

– Det är positivt för Öland att få support från EU-kommissionen på det här direkta viset. Jag ser det som ett kvitto på att de tycker att Öland har en stark ambition att ställa om till ett fossilbränslefritt samhälle och att den här ön kan vara ett föredöme för andra öar i deras omställning, säger Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg i Mörbylånga kommun.

Det finns fler än 2 200 bebodda öar inom EU. Trots att de ofta har ett överflöd av energikällor med förnybart ursprung som vind-, sol- och vågkraft är det fortfarande många som är beroende av fossila energislag. Kommissionens inställning är att energiomställningen inte bara för med sig miljömässiga fördelar utan även ekonomiska som till exempel nya möjligheter till lokala arbetstillfällen och grön turism.

Kommissionen uttrycker vidare att urvalet av öar har gjorts utifrån öarnas potential att genomföra omställningen med hög kvalitet och att öarna ska representera olika geografiska och kontextuella förhållanden. Bland de öar som valt ut finns även exempelvis Ibiza, Mallorca, Azorerna, Gotland, Orkney och Kökar i Finland.

Sidan uppdaterad 18 februari 2019 Kommentera sidan