Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Nu testar vi källsortering i offentlig miljö

Nu testar vi källsortering i offentlig miljö

PRESSMEDDELANDE: Med start i maj kommer kommunmedborgare och besökare ha möjlighet att hjälpa till med att ta vara på våra gemensamma resurser genom att sortera plast- och pappersförpackningar och pant efter exempelvis en utflykt.

Sorteras allt rätt kan skräpet bli en tillgång och användas för att tillverka nya saker. Till en början kommer Mörbylånga kommun testa källsortering på tre platser i kommunen. Redan nu är källsorteringskärlen på plats vid lekplatsen på Nyponvägen i Algutsrum och i mitten av juni kommer det finnas möjlighet till källsortering även vid hamnen i Färjestaden och Sjöbacken i Mörbylånga.

Önskemål om källsortering i offentlig miljö har funnits från medborgare. Idén har också funnits hos kommunanställda och för en tid sedan kom ett uppdrag från kommunfullmäktige med utgångspunkt från kommunens klimatstrategi där förvaltningen skulle utreda hur sortering av material/avfall skulle kunna ske på allmän plats.

Förskolebarnen på Algutsrums förskola, avdelning Vipan, har engagerat sig och även de kommit in med förslag. När de har varit ute för att plocka skräp har de uppmärksammat till exempel plastpåsar, pantburkar och gamla snusdosor.

– Alltså, jag förstår inte. Vem vill dumpa skräp i naturen? Vi hittar jättemycket skräp här, säger Saga Lindahl och Zakarias Lindqvist från avdelning Vipan.

Förskolebarnen önskade soptunnor längs den nya cykelvägen vid förskolan och tyckte det vore bra om det också gick att sortera i dem. Barnen föreslog tre fack. Ett för plast, ett för pant och ett för brännbart.

– Barnen skickade med teckningar på idéer som de har jobbat med och som vi sedan kunde använda när vi arbetade vidare med idén. Det är med glädje vi ser till att barnens engagemang gör verklig skillnad och att deras förslag blir till verklighet, säger Helena Ekvall, landskapsingenjör.

– Målet med att införa källsortering i offentlig miljö är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi, där avfall blir till en resurs och ingår i ett kretslopp istället för att förbrännas och deponeras, säger Thérese Lindquist, miljö- och klimatstrateg.

Efter en testperiod kommer Mörbylånga kommun utvärdera om källsorteringen fungerar bra. Sorteras det rätt så återvinning är möjlig, fungerar hanteringen av materialet, hamnar rätt skräp i kärlen, verkar placeringen av kärlen vara rätt och så vidare?

Kommunens källsorteringskärl räcker enbart till förpackningar som behöver slängas i samband med till exempel en utflykt. Hushållen måste även i fortsättningen lämna sina förpackningar på en återvinningsstation.

Visar det sig att det fungerar bra med källsortering i offentlig miljö kan det komma att utökas till fler platser i kommunen.

Sidan uppdaterad 6 maj 2021 Kommentera sidan