Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Nu mäter vi soltimmar på Ölands södra udde. Igen.

Nu mäter vi soltimmar på Ölands södra udde. Igen.

Efter att framgångsrikt ha testat rutiner och utrustning under 2016 samt justerat och finputsat under våren 2017, börjar vi åter mäta soltid i vecka 25.

Visserligen gör vi det utanför själva "tävlingen" SVT:s solliga, där vi tyvärr inte är med även att Ölands södra udde har stolta traditioner att försvara med fyra tidigare förstaplatser under 1990-talet.

Även om vi inte är med i SVT:s solliga jämför vi oss förstås med konkurrenterna och följer solligan med stort intresse. Förra året knep Gotland förstaplatsen. Det sammanlagda resultat för Ölands södra udde mätperioden 2016, som omfattade veckorna 26-32, uppgick till 578 timmar, eller hela 42 timmar mer än vad Gotland uppmätte!

Som tidigare genomförs årets soltidsmätning i ett samarbete med Sveriges ornitologiska förening (SOF/BirdLife Sverige). Vi mäter under en betydligt längre period än den som gäller för solligan eftersom data från soltids-mätningen är av intresse för ornitologernas olika forskningsprojekt.

Även om det är SVT som enväldigt bestämmer över det urval orter som får delta i solligan, hoppas vi förstås på att en dag kunna ta plats där. Ett samarbete med SMHI, om än i mindre skala, kan också bidra till att utveckla vårt projekt. Vissa data från våra mätningar kan vara av intresse för SMHI, inte minst då vår utrustning är vald för att kunna klara deras krav.

 

Sidan uppdaterad 19 juni 2017 Kommentera sidan