Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Pressmeddelanden/Mörbylånga står sig bra i hållbarhetsarbetet

Mörbylånga står sig bra i hållbarhetsarbetet

PRESSMEDDELANDE: Mörbylånga kommuns långsiktiga arbete i hållbarhetsfrågor lönar sig. Det visar senaste mätningen av Sveriges kommuners hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030. Mörbylånga kommun premieras bland annat för låg arbetslöshet, elever har goda studieresultat och arbetet med integration är framgångsrikt.

Dagens samhälle har åter rankat Sveriges 290 kommuner utifrån Agenda 2030 och de 17 globala mål som fastslogs av FN:s medlemsländer 2015. Dagens Samhälle använder sig av de nyckeltal som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tagit fram.

Mörbylånga kommun placerar sig på plats 78 av landets kommuner och har med det en fin tredje plats av länets 12 kommuner. Resultatet är förstås glädjande men arbetet med hållbarhetsfrågorna är långt ifrån över och sträcker sig över många olika delar i kommunen. Arbetet med Agenda 2030 handlar om att titta på hållbarhet utifrån tre perspektiv – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp på frågorna kopplat till hållbarhet och prioriterar dessa frågor i ett långsiktigt arbete som går igenom och berör hela vår kommunala organisation. Det här är ett mycket viktigt arbete för oss inte minst i vårt ansvar gentemot kommande generationer, säger Matilda Wärenfalk, kommunstyrelsens ordförande.

I mål 1, 'Ingen fattigdom', har kommunen goda resultat och vi kan konstatera att arbetet inom Arbetsmarknadsenheten och Individ och familjeomsorgen gett oss ett resultat med låg arbetslöshet sedan flera år tillbaka.

Mål 4, 'God utbildning', är också ett område som bidrar till kommunens fina placering. Här är det elevernas goda studieresultat och andelen barn som är inskrivna i förskola, som är en anledning till detta. Indikatorn är ett viktigt mått eftersom att en god och likvärdig utbildning främjar livslångt lärande för alla.

Goda resultat ser vi även i mål 10, 'Minskad ojämlikhet', där bland annat ett fint arbete med integration skapar en hög känsla av trygghet och tillit hos kommunens medborgare.

För att jobba än mer fokuserat på Agenda 2030 har Mörbylånga kommun, som enda kommun i Kalmar region, tagit fram en koldioxidbudget. Den tydliggör kommunens koldioxidutsläpp och ska även bidra till en bättre miljö med fokus på minskat koldioxidutsläpp. Arbetet sker både internt i kommunen och i dialog med medborgarna.

Under våren har kommunen också genomfört en barnkonsekvensanalys med utgångspunkt i hur barns hälsa har påverkats av coronapandemin. Med analysen som grund fortsätter det viktiga arbetet för en bättre psykisk hälsa, jämlikhet och jämställdhet. Detta i dialog med kommunens barn och unga.

Här kan du se jämföreslen för Mörbylånga kommun över tid. 

För övergripande frågor kontakta:

Matilda Wärenfalk, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 0485-473 28
E-post: matilda.warenfalk@morbylanga.se

Linn Bergsten Ahrens, hållbarhetsstrateg
Tfn: 0485-478 95
E-post: linn.bergstenahrens@morbylanga.se

Sidan uppdaterad 29 september 2021 Kommentera sidan