Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Mörbylånga kommun och Cementa tar gemensamt krafttag för utveckling på Sydöland

Mörbylånga kommun och Cementa tar gemensamt krafttag för utveckling på Sydöland

PRESSMEDDELANDE: För drygt ett år sedan kom beskedet att Cementa Sverige hade för avsikt att göra en stor driftsnedskärning på cementfabriken i Degerhamn. Sedan dess har 75 anställda blivit 6.

Under det gångna året har representanter från Mörbylånga kommun och Cementa Sverige träffats vid ett flertal tillfällen för att diskutera de båda parternas ansvar i den samhällsutveckling som blir en konsekvens av driftsnedskärningen. Mörbylånga kommun har vid träffarna haft som ambition att få Cementa Sverige med sig i de satsningar som nu ska genomföras för att stimulera samhällsutvecklingen och motverka negativa följdeffekter i samband med Cementas omstrukturering och nedskärning.

Därför är det nu glädjande att kunna berätta att båda parter nu är överens om att driva flera projekt under perioden 2020-2022.

– Cementa kommer att bidra med 500 000 kronor per år under en treårsperiod. Det ska poängteras att detta inte har något att göra med de krav på återställning av markområdet utan det handlar om investeringssatsningar för att hjälpa oss vidare i de omstruktureringar som planeras för Sydöland och som ska bidra till ett för framtiden hållbart Sydöland, säger Ann Willsund, kommundirektör.

– Att kommunen och Cementa har nått en överenskommelse känns fantastiskt bra för den fortsatta satsningen på södra Öland. Det är viktigt för hela Mörbylånga kommun, säger Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Gemensamma projekt

De gemensamma projekten parterna nu ska satsa på prioriterar bland annat Agenda 2030 och en satsning på framtiden och ett hållbart Sydöland. Att arbeta för inflyttning och nyföretagande är också viktiga prioriteringar. Som exempel planeras insatser och aktiviteter runt Bergstigen, kalkbrottet samt hamnsatsningar.

– Det känns väldigt bra att vi tillsammans med Mörbylånga kommun tar det här krafttaget för att driva utvecklingen på Sydöland framåt, säger Tommy Pettersson, platschef på Cementa i Degerhamn.

– Utan dessa medel från Cementa hade vi inte kunnat genomföra de satsningar som vi tycker är viktiga för framtiden. Dessutom ger samarbetet med Cementa oss större möjlighet att söka bidrag från bland annat regionen, länsstyrelsen och tillväxtverket, säger Ann Willsund.

Sedan tidigare står det klart att Mörbylånga kommun kommer fortsätta projektet Kraftsamling Sydöland som nu också får en tydligare roll i den kommunala organisationen. Från årsskiftet ingår de i arbetsgruppen hållbar utveckling och tar plats i näringslivsorganisationen.

Sidan uppdaterad 8 november 2019 Kommentera sidan