Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Mörbylånga kommun får stöd till innovativ teknik

Mörbylånga kommun får stöd till innovativ teknik

Mörbylånga kommun har beviljats 1 836 000 kronor i stöd från Naturvårdsverket för det planerade vattenverket i Mörbylånga. Av 72 inkomna ansökningar valdes 11 ut att dela på drygt 13 miljoner kronor. Stödets syfte är att öka användandet av spetsteknik och avancerad miljöteknik i stadsmiljöer.

Under 2015/2016 var nederbörden extremt låg i sydöstra Sverige och Mörbylånga kommun drabbades av historiskt låga vattennivåer i sina vattentäkter. Detta ledde till akuta problem med vattenförsörjningen. Kommunen har därför beslutat att bygga ett nytt vattenverk i Mörbylånga baserat på andra vattenresurser än grundvatten. En av dessa resurser är det renade processvattnet från ortens stora livsmedelsindustri, en annan är bräckt vatten från brunnar intill Kalmarsund.

- Vi måste förbereda oss på att det blir fler regnfattiga år framöver, säger Niclas Beermann, teknisk chef i Mörbylånga. Vi har hittills varit helt beroende av grundvatten för vår vattenförsörjning. När det nya vattenverket står klart klarar vi oss även om det skulle bli många torra år i rad med tanke på hur klimatet förändras.

För närvarande utför kommunen tester med rening av processvatten i mindre försöksanläggningar. Tekniken bygger på att vattnet renas när det pressas genom mycket fina membran. Det är dessa försök som nu har fått stöd från Naturvårdsverket.

- Vi är först i Sverige med att planera ett sådant vattenverk i full skala, berättar kommunens projektledare Peter Asteberg. Men vi har märkt ett intresse från många andra kommuner och även utifrån Europa. Nu uppmärksammar även Naturvårdsverket våra planer på att återvinna vatten, så vi ser att detta verkligen ligger rätt i tiden. Vi kan inte se vatten som en oändlig resurs längre, inte ens i Sverige.

Mörbylånga kommuns målsättning är att ett fullskaligt vattenverk med den utprovade tekniken ska stå klart före sommaren 2019.

Sidan uppdaterad 19 maj 2017 Kommentera sidan