Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Mörbylånga kommun får stöd för att utveckla samarbetet med företag i syfte att minska arbetslösheten

Mörbylånga kommun får stöd för att utveckla samarbetet med företag i syfte att minska arbetslösheten

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har beviljat 1,1 miljoner kronor i stadsbidrag till Mörbylånga kommun. Stödets syfte är att utveckla samarbetet med företag för att minska arbetslösheten för både unga, nyanlända och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

7JU4
 

– Med dessa medel kan vi utveckla och förstärka vår samverkan med företagen för att öka möjliga vägar till arbete samt främja mångkulturella arbetsplatser. Vi tror att det lokala arbetet gynnar alla parter, säger Ola Svensson, enhetschef Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mörbylånga kommun.

I dagsläget har Mörbylånga kommun låg arbetslöshet. För att den goda trenden ska hålla i sig har man ansökt om mer resurser för att lägga i ytterligare en växel.

– Med mer resurser kan vi utöka och samordna kommunens verksamheter i syfte att effektivisera etableringen i arbetslivet för dem som står utanför arbetsmarknaden, säger Anna Gustafsson, integrationssamordnare i Mörbylånga kommun.

Mörbylånga kommuns vision är att uppnå noll procents ungdomsarbetslöshet år 2020 samt att långsiktigt korta etableringstiden för nyanlända till två år.

– Det är högt uppsatta mål men med dessa medel kan vi komma en bit på vägen, säger Ola Svensson.

Mer information

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Uppdraget som pågår fram till 2019 syftar till att öka samverkan mellan statliga och kommunala arbetsmarknadsåtgärder på lokal nivå.

https://www.dua.se/statsbidrag/bidragsutlysningar/2017-3

Sidan uppdaterad 19 januari 2018 Kommentera sidan