Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Mörbylånga högst rankad i länet i SKL:s mätning över företagsklimatet

Mörbylånga högst rankad i länet i SKL:s mätning över företagsklimatet

När resultatet i SKL:s undersökning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning (Öppna jämförelser Företagsklimat 2016) presenterades i veckan stod det klart att Mörbylånga hade lyckats bäst i Kalmar län. I den sammanlagda rankingen hamnar Mörbylånga på plats 18 av totalt 139 deltagande kommuner.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

8ZB4
 

I undersökningen har företagen bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultatet redovisas i en betygsskala, NKI (nöjd kund index) på 0-100, där värden från 62 och uppåt anses godkända, 70 och uppåt anses högt och 80 och uppåt mycket högt. Mörbylångas sammanlagda värde på denna skala är 78.

Förutom den sammanlagda rankingen redovisas även siffror för varje enskild funktion. Bäst lyckas Mörbylånga inom myndighetsfunktionen Brandskydd med en andraplats av de deltagande kommunerna och ett NKI på 92. Det är också värt att notera den klättring som har gjorts inom Bygglovsfunktionen där NKI-värdet har ökat från 56 och plats 117 till 69 och plats 48. Mörbylånga går därmed emot trenden inom ett område där medelvärdet av NKI för de deltagande kommunerna har sjunkit från 61 till 60.

­– Det förbättringsarbete som har inletts kommer att fortsätta. Vi har bland annat introducerat ett nytt handläggningssystem som förväntas leda till såväl större tydlighet för de som har ärenden hos oss som bättre arbetsmiljö för våra handläggare när introduceringsperioden är avslutad, säger miljö- och byggnadschef Staffan Åsén.

Kontaktperson:
Susanne Bredesjö Budge

Sidan uppdaterad 28 april 2017 Kommentera sidan