Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Majoriteten av de äldre är nöjda med äldreomsorgen i Mörbylånga kommun

Majoriteten av de äldre är nöjda med äldreomsorgen i Mörbylånga kommun

PRESSMEDDELANDE: Precis som tidigare år anser majoriteten av de äldre i Mörbylånga kommun att äldreomsorgen håller en hög nivå.

Enligt Socialstyrelsens nationella undersökning "vad tycker äldre om äldreomsorgen?", menar 92 procent av de svarande att samarbetet mellan anhörig och boendet fungerar bra. När det kommer till trygghet på sitt äldreboende känner sig 91 procent helt trygga.

Särskilt utmärkande i undersökningen bland boenden i kommunen är Äppelvägen där samtliga svarande känner att personalen bemöter dem bra samt att de sammantaget är nöjda med äldreboendet.

Undersökningen visar även att äldre på särskilda boenden i Mörbylånga kommun har betydligt bättre möjligheter att komma utomhus än genomsnittet i landet. I hela riket var det drygt varannan person som svarade att de hade bra möjligheter till att ta sig ut, medan åtta av tio svarande i Mörbylånga, menade att de hade goda möjligheter till vistelse utomhus.

– Att vi har fortsatt höga siffror ser vi är ett resultat av kompetenta och engagerade medarbetare på alla nivåer men främst vill vi lyfta de som arbetar närmast våra brukare ute i verksamheterna som vi ser gör ett otroligt arbete varje dag. Det är också resultatet av att vår värdegrund Människan i fokus finns med ute i verksamheterna och i diskussionerna, säger Josefin Bengtsson, utvecklingschef, vård- och omsorgsverksamheten i Mörbylånga kommun.

Även när det gäller hemtjänsten anser de äldre att bemötandet från personalen är bra, hela 97 procent. Förtroendet för personalen och den totala upplevelsen för hemtjänstens arbete ligger på 94 respektive 93 procent. Särskilt nöjda med hemtjänstens arbete är man i Gårdby som får 100 procent i flera svarskategorier.

Sidan uppdaterad 27 september 2018 Kommentera sidan