Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Beslut i korthet från kommunstyrelsen, 12 januari

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 12 januari

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2016/

Underhåll av Gröndalsgatan i Torslunda – svar på medborgarförslag

En medborgare föreslår grusning av resterande cykel- och promenadväg mellan Skogsby och Kåtorp, Grönsdalsgatan. Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat då gång- och cykelvägen redan är färdigställd och underhåll pågår.

Fotbollsmål till grönområde i Färjestaden – svar på medborgarförslag

En medborgare menar att fotbollsmål i grönområdet nära Karl Johangatans skulle tillföra bostadsområdet gemenskap mellan barnen och uppmuntra till spontanidrott. Önskan är därför att få två fotbollsmål till platsen. Kommunstyrelsen hänvisar till att kommunen under vintern 2015/2016 ser över alla fotbollsplaner och om fotbollsmål ska flyttas, bytas ut eller sättas upp på ny plats.

Parksoffor vid äldreboenden - svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att parksoffor sätts ut i anslutning till kommunens äldreboenden. Kommunstyrelsen hänvisar till att kommunen kommer att beakta att sittplatser finns i närheten av äldreboenden.

Extra medel till integration

Kommunen har fått 13,4 miljoner kronor från regeringen på grund av den påfrestning som integrationen medför. Pengarna är ett tillfälligt stöd för vård, omsorg och skolverksamhet. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens hantering av de extra medlen.

Tillägg i avtal på grund av utökad verksamhet

Guldfågeln AB vill utöka sin verksamhet och behöver därför ett större vattenuttag. Kommunstyrelsen godkänner ett tillägg i befintligt avtal om dricksvatten och hantering av industriavloppsvatten.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

Vill stoppa avloppsledning genom Tveta vattentäkt

Eric Rosenlund (SD) föreslår i en motion att kommunen omedelbart stoppar avloppsledningen genom Tveta vattentäkt. Han anser att projektet är onödigt dyrt och kommer att öka kostnaderna för invånarna. Han vill att andra åtgärder görs. Kommunstyrelsen avslår motionen då lagen om allmänna vattentjänster tydligt visar behovet av ett verksamhetsområde i Tveta.

 

Sidan uppdaterad 12 januari 2016 Kommentera sidan