Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Höga betyg för äldreomsorgen i Mörbylånga kommun

Höga betyg för äldreomsorgen i Mörbylånga kommun

Totalt har 188 äldre svarat på Socialstyrelsens enkät om äldreomsorgen i Mörbylånga kommun. Av de svarande ansåg 96 procent inom hemtjänsten att helhetsbetyget är bra. För särskilt boende ligger den siffran på 87 procent.

– Vi är väldigt glada och stolta över att så många av våra äldre är nöjda med personalens fina arbete. Särskilt stolta är vi över betygen när det kommer till personalens bemötande (100 procent för hemtjänsten och 98 procent för särskilt boende) och de äldres förtroende för personalen (97 respektive 93 procent), säger Pernilla Ekholm-Slottner, omsorgschef.

Ytterligare ett område som får högsta betyg handlar om hur nöjd man är med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet. Så här förklarar enhetschef Hanna Ryberg varför hon tror att siffran uppnådde 100 procent på Linderos äldreboende:

– I grund och botten handlar det om att medarbetarna trivs och tycker om att gå till jobbet. Yrkesgrupperna på äldreboendet samt inom dagverksamheten och den dagliga verksamheten arbetar över gränserna och det finns ett stort engagemang för vår gemensamma uppgift att erbjuda meningsfulla aktiviteter eftersom vi vet att det betyder oerhört mycket för de boende. Vi frågar vad de vill göra och fixar det samtidigt som personalgruppens olika bakgrund och kompetenser bidrar till att det finns en stor variation.

Undersökningens resultat visar att Mörbylånga kommun generellt sett har höga betyg i jämförelse med Kalmar län och hela riket. Ett område som får allt högre betyg i Mörbylånga kommun är hur de äldre bedömer att handläggarbeslutet är anpassat efter dennes behov.

– Vi har bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete med jämlika bedömningar med fokus på individens behov och delaktighet. Resultatet ger oss värdefull feedback. Det visar att vårt arbete går åt rätt håll och skapar mervärde för våra medborgare, säger Malin Furberg, chef för Individ- och familjeomsorgen.

Urval av de äldres betyg på omsorgen i Mörbylånga kommun

Hur nöjd är du sammantaget med omsorgen?

Mycket/ganska nöjd:

 • Hemtjänst: 96 % (män 100 %, kvinnor 95 %)
 • Särskilt boende: 87 % (rikets snitt 81 %, länets snitt 83 %)

Hur tryggt känns omsorgen?

Mycket/ganska nöjd:

 • Hemtjänst: 92 % (riket 86 %, länet 90 %)
 • Särskilt boende: 89 % (riket 87 %, länet 91 %)

Känner du förtroende för personalen?

 • Hemtjänst: 97 % (riket 86 %, länet 93 %)
 • Särskilt boende: 93 % (Lindero och Villa Viktoria får 100 %, riket 84 %, länet 89 %)

Hur lätt eller svårt är det att få tag i personalen?

Mycket/ganska lätt:

 • Hemtjänst: 91 % (riket 77 %, länet 85 %)
 • Särskilt boende: 93 % (riket 82 %, länet 83 %)

Årets siffror gällande bemötande

 • Hemtjänst: 100 % (samma som förra året)
 • Särskilt boende: 98 % (96 % förra året)

Fler resultat för hemtjänsten och särskilt boende

Hemtjänsten:

 • Personalen utför sina arbetsuppgifter bra: 97 % (hemtjänstgruppen i södra kommunen 100 %, hemtjänstgruppen i norra kommunen 95 %, riket 86 %, länet 91 %).
 • Handläggarbeslutet är anpassat efter den äldres behov: 83 %, 2019=69 %, 2018=74 % (riket 74 %, länet 77 %)

Särskilt boende:

 • Personal tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål: 88 %, 2019=94 %, 2018=84 % (riket 79 %, länet 81 %)
 • Känner förtroende för personalen: 93 %, Lindero och Villa Viktoria får båda 100 % (riket 84 %, länet 89 %).
 • Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet: 72 %, Lindero får 100 % (riket 61 %, länet 67 %)
 • Kan påverka vilka tider man får hjälp: 76 % (riket 60 %, länet 62 %)

Om undersökningen

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Syftet med undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

Resultaten bygger på en enkät som skickades ut under våren till personer som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende. Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 24 maj 2020.

Enkäterna till undersökningen skickades ut till respondenterna samma vecka som Folkhälsomyndigheten konstaterade att det fanns tecken på en samhällsspridning av virussjukdomen covid-19. Folkhälsomyndigheten rådde alla att undvika att träffa andra människor, framförallt riskgrupper och personer 70 år och äldre. Den 30 mars beslutade regeringen om besöksförbud på samtliga äldreboenden. Beslutet trädde i kraft den 1 april. Med tanke på att det var besöksförbud under den större delen av svarsperioden är andelen äldre som har svarat utan hjälp från någon annan större jämfört med föregående år, både hos dem som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst och hos dem som bor på särskilt boende för äldre.

Källa: Socialstyrelsen

Sidan uppdaterad 14 oktober 2020 Kommentera sidan