Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Hamnarnas utveckling i fokus för Kraftsamling Sydöland

Hamnarnas utveckling i fokus för Kraftsamling Sydöland

PRESSMEDDELANDE: Utvecklingen på Sydöland fortsätter. I projektet Kraftsamling Sydöland har det identifierats ett behov av att utveckla hamnarna i Mörbylånga kommun.

Kraftsamling Sydöland är mycket stolta över att kunna presentera att det i måndags startades en förstudie som har som mål att få fram en lägesbeskrivning och inventering av hamnarna i Mörbylånga kommun. Syftet är att öka attraktionskraften för både boende och besökare samt att utveckla hamnarnas potential. Förstudien ska ligga till grund för en fortsättning efter fas ett, som genomförs under hösten 2019.

För genomförande har det knutits en resurs och tidigare anställd från Cementa, med kompetens inom hamnfrågor, till projektet.

– Vi är mycket glada över att ha lyckats knyta till oss den här personen, som både har lokal kännedom och som dessutom har en bred kompetens gällande hamnfrågor, säger Ulf Kyrling, projektledare för Kraftsamling Sydöland.

Om Kraftsamling Sydöland

Kraftsamling Sydöland är ett initiativ av Mörbylånga kommun med finansiering från Region Kalmar län för att mobilisera krafter och resurser för att lindra konsekvenserna av Cementas nedskärningar och istället få fart på utvecklingen för att på sikt skapa ett livskraftigt och attraktivt Sydöland för boende, verksamheter och besökare. Projektet pågår under 2019 och är inriktat på Sydöland, såsom området definieras i översiktsplanen. Prioriterade områden inom projektet är: företagsrekrytering, nyföretagande, företagsutveckling, inflyttning, lokal mobilisering, kollektivtrafik, räddningstjänst, hälso- och sjukvård.

Sidan uppdaterad 5 september 2019 Kommentera sidan