Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Gröna lån till Mörbylånga kommun

Gröna lån till Mörbylånga kommun

PRESSMEDDELANDE: Mörbylånga kommun har beviljats 361 miljoner kronor i gröna lån för miljöförbättrande insatser i kategorin vattenhantering.

Gröna lån söks från Kommuninvest och ges till hållbara investeringsprojekt som främjar övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp. Nu ryms vattenverken i Degerhamn, Triberga och Mörbylånga såväl som överföringsledningarna mellan Degerhamn och Grönhögen samt Färjestaden och Gårdby i Kommuninvests gröna portfölj.

– Med det här steget har kommunen 45 procent gröna lån och vi kommer spara cirka 72 000 kronor i minskade räntekostnader årligen - en fin kombination av att använda samhällets pengar effektivt och göra en god insats för miljön, säger Per Mackén, controller.

Gröna lån används för att finansiera hållbara investeringar där pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Det är ett sätt att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister. I Mörbylånga kommun kommer projekten från de senaste årens investeringar inom teknisk affärsverksamhet som nu lagts om från konventionella till gröna lån.

– Våra vatten- och avloppsprojekt innebär att vi säkrar kommunens vattenförsörjning på lång sikt samtidigt som utsläppen av näringsämnen till Östersjön minskar radikalt. Det känns skönt både från försörjningsmässig och miljömässig synvinkel, säger Jens Olsén, VA- och fjärrvärmechef.

Beräkningar som gjorts visar att projekten sammanlagt minskar utsläpp till mark och vatten med cirka tre ton kväve, ett ton syreförbrukande ämnen och 0,1 ton fosfor, per år.

Sidan uppdaterad 4 december 2018 Kommentera sidan