Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Goda resultat för skolelever i Mörbylånga kommun

Goda resultat för skolelever i Mörbylånga kommun

Eleverna i Mörbylånga kommuns skolor har uppnått mycket goda resultat under läsåret. På nationella prov i år 6 klarar över 95 procent av eleverna kravnivåerna och även i år 9 är vi mycket nöjda med resultatet.

Resultat på Nationella Prov årskurs 6

  • Engelska 96,4 % klarar kravnivån
  • Svenska 97,6 %
  • Matematik 95,9 %

Resultat på Nationella Prov årskurs 9:

  • Engelska 93,3 % klarar kravnivån
  • Svenska 97 %
  • Matematik 87,3 %
  • Religionskunskap 98,1 %
  • Kemi 90,5 %

Betyg år 9

Även elevernas meritvärde har ökat och ligger idag på 232 poäng i snitt, vilket är en ökning med 20 p sedan 2017.

- Att vi når så goda resultat är mycket glädjande och jag vill rikta ett stort tack till all personal inom förskolan och skolan för en mycket god insats under läsåret, säger Ylva Tinnert-Gelebo, utvecklingschef.

Kontakt:

Ylva Tinnert-Gelebo, utvecklingschef barn och ungdom
Tfn: 0485-470 95
ylva.tinnert-gelebo@morbylanga.se

Mer information:

www.morbylanga.se/Barn-utbildning/kvalitet/

Sidan uppdaterad 28 juni 2018 Kommentera sidan