Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Första spadtaget för nytt vattenverk i Mörbylånga

Första spadtaget för nytt vattenverk i Mörbylånga

Idag togs det första spadtaget för det nya vattenverket i Mörbylånga. Själva spadtaget togs med grävmaskin av Alice, 10 år, från Mörbylånga.

– Vatten är en livsnödvändig resurs som vi inte kan ta för givet. Den oro jag kände för två år sedan när vi hade akut vattenbrist och tankbilar med vatten körde över bron dygnet runt vill jag inte vara med om igen. Att vi kan garantera att det finns vatten i kranen för våra kommande generationer gör
den här satsningen otroligt viktig, säger kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson (C).

Unik teknik

Vattenverket kommer att baseras på andra vattenresurser än grundvatten för att minska sårbarheten i vattenförsörjningen under torra år. Istället ska bräckt vatten från Kalmarsund och utgående vatten från ortens industrireningsverk användas.

– Vi är först i världen med att bygga ett fullskaligt vattenverk där två så olika vatten ska blandas och sedan renas i samma process. Däremot är tekniken väl beprövad för båda typerna av vatten, berättar kommunens projektledare Peter Asteberg. Det har krävt ett omfattande utredningsarbete och ett tätt samarbete mellan oss, våra konsulter och våra leverantörer.

Lyckade pilotförsök

Under sex månader år 2017 genomfördes pilotförsök i tre olika försöksanläggningar för att testa tekniken som ska användas. Försöken har uppmärksammats av bland annat Naturvårdsverket, som har lämnat ca 1,8 miljoner kronor i bidrag från programmet "Stadsinnovationer – Stöd
för spetstekniker och avancerade systemlösningar".

– Resultaten blev över förväntan. Vi har fått göra några justeringar och vi kommer med god marginal uppnå dricksvatten med utmärkt kvalitet, säger Peter Asteberg.

Vattenverket ska stå klart till sommaren 2019.

Sidan uppdaterad 14 maj 2018 Kommentera sidan