Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Dialogmöte i Glömminge 13 april

Dialogmöte i Glömminge 13 april

Under onsdagskvällen hade de boende i Glömmingeområdet möjlighet att ställa frågor direkt till Mörbylånga kommuns politiker. Det var kommunfullmäktiges presidium som hade bjudit in till dialogmöte, vilket många hade hörsammat.

Under onsdagkvällen hade de boende i Glömmingeområdet möjlighet att ställa frågor direkt till Mörbylånga kommuns politiker. Det var kommunfullmäktiges presidium som hade bjudit in till dialogmöte, vilket många hade hörsammat. Föreningshuset i Glömminge var i princip fullsatt. En politikerpanel bestående av representanter från fem av fullmäktiges åtta partier besvarade församlingens frågor.

Kvällen inleddes med att kommunchef Monica Högberg gjorde en kort genomgång av saker som nyligen har hänt i området, och sådant som kommer att ske inom överskådlig framtid, innan panelutfrågningen tog vid.

Ämnen som diskuterades under kvällen var exempelvis fiber, gång- och cykelvägar, badplatser och vattenförsörjningen. Diskussionen leddes av kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson (C). Även presidiekollegorna Inger Bergman (M) och Margaretha Lööf Johanson (S) fanns på plats. Panelen bestod av Anna-Kajsa Arnesson (C), Günther Ruchatz (M), Bength Andersson (S), Jeanette Lindh (KD) och Curt Ekvall (SD).

Minnesanteckningar fördes under kvällen, vilka kommer att publiceras på Mörbylånga kommuns hemsida inom kort.

Sidan uppdaterad 14 april 2016 Kommentera sidan