Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Den öländska kommunstrukturen ska studeras

Den öländska kommunstrukturen ska studeras

Vilka blir effekterna om en kommuns struktur förändras? Den frågan kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att undersöka i Mörbylånga och Borgholms kommuner under hösten.

Kommunledningarna i Mörbylånga och Borgholm har haft ett första möte med SKL för att analysera och öka kunskapen kring kommunstrukturen och potentiella för- och nackdelar med en eventuell förändring.Bakgrunden till analysen är att regeringen har aviserat att den kommer att tillsätta en utredning om kommunernas förutsättningar. Sveriges kommuner, och SKL som företrädare för dessa, behöver därmed skapa sig fördjupad kunskap i vad en förändrad kommunstruktur kan få för positiva och negativa konsekvenser. Mörbylånga och Borgholm blir en testpilot för vad det i teorin skulle få för tänkbara ekonomiska, verksamhetsmässiga och demokratiska konsekvenser med en kommunsammanslagning.

Intervjuer med berörda befattningshavare kommer att ske under november och december månad. Erbjudandet innebär att kommunerna åtar sig att hjälpa utredningen med vissa underlag samt biträda i de olika scenarier som ska visa hur exempelvis skol-organisationen och äldreomsorgsorganisationen bäst ska kunna formas. Utredningen innebär i övrigt inga kostnader för kommunerna.

SKL planerar att slutrapportera projektet under första kvartalet nästa år. Projektet kommer enbart vara beskrivande och inte mynna ut i någon bedömning eller rekommendation.

Respektive kommun har ställt sig positiva till utredningen via beslut i kommunstyrelsen tidigare under hösten.

Sidan uppdaterad 7 november 2016 Kommentera sidan