Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/De ska bygga högstadieskolan i Färjestaden

De ska bygga högstadieskolan i Färjestaden

PRESSMEDDELANDE: Höstterminen 2020 ska Färjestadens 7-9-skola öppna och inrymma cirka 360 elever. Under sommaren har en upphandling av den nya skolan genomförts och den 27 augusti var det anbudsöppning på kommunhuset i Mörbylånga. Nu har ett tilldelningsbeslut fattats.

Det är P&E 63 Invest AB som kommer uppföra byggnaden och därefter vara hyresvärd. Mörbylånga kommun kommer hyra fastigheten under de nästkommande 20 åren.

– Detta är en av kommunens största satsningar på skolorna i modern tid och vi ser fram emot att se det nya högstadiet i Färjestaden växa fram, säger Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har ritat den nya högstadieskolan så att den ska möjliggöra undervisning av hög kvalitet och skapa stor trygghet för eleverna. Skolan är fri från korridorer och har lokaler med varierande storlek och form, vilket ger förutsättningar för undervisning i varierande arbetsformer och en inkluderande studiemiljö, säger David Idemark, skolchef.

Totalt inkom fyra anbud.

Fakta om nya högstadiet:

  • Skolan ska vara avsedd för totalt ca 360 elever.
  • Souterrängbyggnad med totalt tre våningsplan.
  • I souterrängvåningen planeras storkök och matsal, samt utrymme för skolcafeteria, fritidsgård, musikskola, hemkunskap samt en del övriga funktioner.
  • Souterrängvåningen ska kunna hyras ut helt separat från övriga byggnaden.
  • I våningarna ovanför souterrängvåningen finns fyra arenorna för undervisning, varav en kreativ arena för slöjd, bild, labbsalar och andra estetiska och kreativa ämnen. Utrymme finns även för bibliotek, studieytor och kommunikationsstråk.
  • På samtliga plan finns funktioner för administrativ personal och stödfunktioner för elever.
  • I nära anslutning till skolan avser kommunen att bygga en idrottshall, som ska användas av eleverna vid den nya skolan.

Framtida satsningar på Skansenskolan

När det nya högstadiet i Färjestaden står färdigt ska renovering och ombyggnation inledas på Skansenskolan i Mörbylånga.

– Under 2019 och 2020 kommer vi att projektera för att vara redo att börja så snart den nya skolan är inflyttningsklar. På Skansenskolan kommer vi att anpassa lokalerna till samma grundidé som den nya högstadieskolan i Färjestaden, säger David Idemark.

– Vi vill att man ska ha samma förutsättningar att utbilda sig vart man än bor i kommunen. För oss är det viktigt att satsa på skolan i så väl Färjestaden som Mörbylånga, säger Henrik Yngvesson.

Sidan uppdaterad 7 september 2018 Kommentera sidan