Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/De anställs som nya hållbarhets- och klimatstrateger

De anställs som nya hållbarhets- och klimatstrateger

Efter noggranna rekryteringsprocesser har Mörbylånga kommun anställt en hållbarhetsstrateg och en klimatstrateg.

Valet av hållbarhetsstrateg föll på Linn Bergsten Ahrens, som sedan tidigare arbetar som folkhälsosamordnare i kommunen.

– Det känns bra att vi tar ett samlat grepp om hållbarhetsfrågorna och signalerar genom detta att hållbarhet är viktigt för oss, säger Ann Willsund, kommundirektör.

Sedan årsskiftet finns en ny organisation i kommunen och det innebär bland annat att kommunens arbete med näringsliv, folkhälsa, klimat- och energifrågor, landsbygdsutveckling och agenda 2030, ryms under samma hatt.

– Vi vill signalera vikten av hållbarhetsfrågorna. Hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och att nya integrerade angreppssätt behövs för att nå målen. Vi ser möjligheter att många drar åt samma håll och att det är ett arbete för hela kommunen som behövs för att nå framgång, säger Ann Willsund.

Med den erfarenhet och kompetens som Linn besitter är förutsättningarna för bra resultat goda. I och med Linns uppdrag som folkhälsosamordnare och med detta som det andra benet får Mörbylånga kommun en helhet runt frågorna.

– Jag ser det som väldigt inspirerande att få arbeta med Agenda 2030 och dess 17 viktiga mål. Jag ser att arbetet kommer ske i breda processer med allt från särskilt utsatta grupper, folkhälsa i övrigt, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med stöd av de andra samordnarna och strategerna i kommunen hoppas jag att vi tillsammans kan arbeta mer sammanhållet, effektivt och långsiktigt mot ett mer hållbart Mörbylånga kommun. Både för kommunens verksamheter, alla anställda och för kommunens medborgare, säger Linn Bergsten Ahrens.

Anette Jeansson kommer att tillträda tjänsten som klimatstrateg. Anette har en bakgrund inom miljöområdet och har jobbat i det privata näringslivet bland annat som miljö- och personalchef samt egen företagare inom miljöverksamheten. Hennes anställning kommer löpa under hösten 2019.

Sidan uppdaterad 10 juni 2019 Kommentera sidan