Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Biblioteken får medel till barn- och ungdomssatsning

Biblioteken får medel till barn- och ungdomssatsning

PRESSMEDDELANDE: Biblioteken i Mörbylånga kommun har beviljats medel från statens kulturråds satsning Stärkta bibliotek.

Totalt har biblioteken i Mörbylånga kommun erhållit en summa på 700 000 kronor till en satsning på barn- och ungdomsverksamheten som kommer pågå under ett års tid med start i höst.

– Tanken är att dels jobba med det fysiska rummet där vi kommer anlita en kulturdesigner som kommer hjälpa oss med det – och dels med själva verksamheten kring barn och ungdomar, säger Anna Hasselblad, bibliotekarie.

Ambitionen är att satsningen ska vara hållbar över tid och att projektet ska vara ett startskott för en ny struktur som man kan luta sig mot i framtiden.

– Utgångspunkten kommer vara barnkonventionen samt tillgänglighetsperspektivet. Det ska vara enkelt att ta sig fram på våra bibliotek och enkelt att hitta det man söker, säger Saga Qvant, bibliotekarie.

Efter sommaren kommer en plan att läggas upp tillsammans med kulturdesignern och därefter kommer arbetet att dra i gång.

– Det kommer bli en grundlig genomlysning av verksamheten med fokus på Agenda 2030, barnkonventionen och tillgänglighet, vilket känns väldigt spännande och kul, säger Malin Alvkäll, vikarierande bibliotekschef.

Detta är en satsning som gäller samtliga tre folkbibliotek i Mörbylånga kommun (Färjestaden, Mörbylånga och Södra Möckleby).

Sidan uppdaterad 26 juni 2020 Kommentera sidan