Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2019

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2019

PRESSMEDDELANDE: Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på: www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen

Policy för tobaksfri arbetstid och arbetsplats

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft och med anledning av detta har Mörbylånga kommun antagit en ny policy för tobaksfri arbetstid.

Innehållet i policydokumentet är i mycket baserat på hänsynstagande och hälsoperspektiv men är samtidigt av sådan art att det kan upplevas påverka vad många tycker är egna val och ställningstaganden.

Förvaltningen ska även utveckla informationsstimulans- och stödåtgärder för de som väljer att avstå från tobak och tobaksliknande produkter.

Policyn för tobaksfri arbetstid och arbetsplats börjar gälla från den 1 juni 2019.

Urval av ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

  • Riktlinjer för representation
  • Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2018
  • Medborgarförslag - Behov av luftkonditionering till äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden
  • Remiss - Handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland om skydd mot olyckor
  • Motion av Ella-Britt Andersson (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Rusta äldreomsorgen för att hantera värme
Sidan uppdaterad 7 maj 2019 Kommentera sidan