Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars

PRESSMEDDELANDE: Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen.

Prioriterade grupper inför lönerevision 2019

Under 2018 genomfördes satsningar på lärarlönerna i Mörbylånga kommun. Analyserna visar på stor effekt och medianlönerna för lärare i Mörbylånga kommun är bland de högsta i länet.
Nu har kommunstyrelsen tagit beslut om prioriterade grupper inför lönerevision 2019. Yrkesgrupperna som kommer prioriteras är bland annat undersköterskor inom äldreomsorgen, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, specialpedagoger och biståndsbedömare.

Skrivelse till Kalmarsundsregionens Renhållare angående återvinningscentralen i Mörbylånga

KSRR:s beslut att från och med den 1 februari 2019 endast ta emot medlemskommunernas lokala företag på en återvinningscentral per kommun har väckt starka reaktioner från både stora och små företag. Särskilt från företag som är lokaliserade i och runt Mörbylånga tätort samt söder och öster ut.

Med återvinningscentralen i Färjestaden som enda plats att lämna grovavfall, blir konsekvensen för lokala företagare bland annat ett högre tryck på transporter, ökad tidsåtgång, längre körsträckor samt som följd av detta, också en ökad negativ klimatpåverkan.

Nu begär kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun, genom en skrivelse, att KSRR omprövar sitt beslut och gör det möjligt för företagen att lämna sitt grovavfall på båda återvinningscentralerna i Färjestaden och Mörbylånga.

Urval av ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

  • Revidering av skolskjutsreglemente
  • Förslag till reviderad resursfördelning hemtjänst
  • Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Öppna en daglig verksamhet inom LSS med skapande uttrycksformer
  • Motion av Eric Dicksson (KD) - Dags att bryta ensamheten!
Sidan uppdaterad 5 mars 2019 Kommentera sidan