Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2019

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2019

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen.

Fördelning av klimatkompenseringsmedel

Mörbylånga kommun har sedan 2014 ett system för intern klimatkompensering. Syftet är att uppmuntra till klimatsmarta transporter. Det är ett led i kommunens med att uppnå målet om fossilbränslefri kommun 2025. I år har 18 ansökningar om klimatförbättrande åtgärder från kommunens olika verksamheter kommit in. Ansökningarna omfattar ca 680 000 kr. Summa att fördela den här omgången är 366 367 kronor. Kommunstyrelsen har beslutat att investera och fördela pengarna enligt nedanstående tabell.

Medborgarförslag – Gör beslutsunderlag till nämnders sammanträden tillgängliga på Mörbylånga kommuns offentliga anslagstavla innan sammanträdena

Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen med ett förslag om att beslutsunderlag till nämnders sammanträden ska göras tillgängliga på Mörbylånga kommuns offentliga anslagstavla.

Kommunstyrelsen beslutade att nämnderna själva får avgöra om man vill göra handlingar allmänna i förtid eller inte.

Att publicera beslutsunderlag som tagits fram hos nämnden innan sammanträdet innebär att nämnden gör handlingarna allmänna i förtid, vilket är tillåtet. Men det finns ingen skyldighet för en nämnd att lämna ut handlingar innan de blivit allmänna.

Sidan uppdaterad 4 juni 2019 Kommentera sidan