Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2017

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2017

Kommunstyrelsen behandlade bland annat att sälja mark för bostäder i Björnhovda, samt att utse Charlotta Rasmusson till ställföreträdare för kommunchefen.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Ställföreträdare för kommunchef

Kommunstyrelsen utser Charlotta Rasmusson, HR- och administrativ chef, till ställförträdande kommunchef. Ställföreträdarskapet aktiveras när kommunchefen är i tjänst men inte på plats samt vid kommunchefens frånvaro.

Försäljning av mark för bostäder i Björnhovda (HållBARplats)

Kommunstyrelsen har idag beslutat att sälja delar av Björnhovda 25:2 till tre olika exploatörer för byggande av bostäder. Exploatörerna är; NCC, som ska bygga ca 24 lägenheter i bostadsrättsform, Kärnhem, som ska bygga ca 28 radhus åt en nybildad bostadsrättsförening, samt BoKlok som ska bygga 16 radhus i bostadsrätts­form.

Fastigheten tillhör området HållBARplats Järnvägsgatan, som nyligen blivit färdigställt och där försäljningen av tomtmark nu pågår. Det är flera olika aktörer som kommer att bygga bostäder i området och utbudet av bostäder kommer att variera mellan villor, radhus och lägenheter. I området planeras även för förskola och seniorboende.

Exploateringsavtal för bostadsbyggande i Björnhovda (Rylgatan)

Kommunstyrelsen har godkänt ett exploateringsavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB avseende exploateringen av 24 lägenheter i bostadsrätts­form på del av Björnhovda 25:2, Rylgatan. Exploateringen kan påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

Försäljning av vindkraftverket Brahehus

Kommunens vindkraftverk i Brahehus genererar stora underskott varje år. En avyttring av vindkraftverket skulle innebära en extra kostnad på drygt 2 miljoner i resultaträkningen för 2018, men därefter kan kostnaderna kommunen haft för vindkraftverket istället användas i kommunens ordinarie verksamhet.

Antagande av detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Rylgatan

Befintlig detaljplan ändras till bostadsändamål för att göra det möjligt att bygga flerbostadshus vid Rylgatan.

Antagande av detaljplan för Runsbäck 2:195

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga enbostads­hus på enskilda tomter.

Sidan uppdaterad 8 november 2017 Kommentera sidan