Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 november 2019

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 november 2019

PRESSMEDDELANDE: Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen.

Öppna sammanträden för kommunstyrelsen

För att öka öppenheten och tillgängligheten har kommunstyrelsen beslutat att öppna upp sina sammanträden från och med januari 2020.

De ärenden som beslutas av kommunstyrelsen är ofta av intresse för en bred allmänhet och det är relativt sällan som ärenden som avser myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess behandlas i kommunstyrelsen. När sådana ärenden ändå finns på dagordningen får inte sammanträdet vara offentligt under den del då dessa ärenden behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden ska således vara offentliga i den utsträckning som kommunallagen tillåter.

Anhållan om fortsatt stöd till Stiftelsen Capellagården

Mörbylånga kommun har under flera år lämnat stöd till Capellagården i Vickleby, som sedan starten 1960, utbildat över 3 000 personer. Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta ge Capellagården ett verksamhetsbidrag på 300 000 kronor för år 2020.

De ekonomiska medel som stiftelsen kunnat förfoga över via de olika bidragen används främst till utveckling av verksamheten och till underhåll av skolans byggnader och försörjningssystem. Av skrivelsen framgår vidare att just verksamhetsutveckling är en prioriterad fråga i styrelsens arbete.

Urval av ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

  • Medborgarförslag – Förlängning av cykelväg längs kanal bakom Scoutvägen-Lertagsvägen i Mörbylånga
  • Medborgarförslag – Ordna långtidsparkering i anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar
Sidan uppdaterad 5 november 2019 Kommentera sidan