Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 8 november

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 8 november

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Samverkan kring e-tjänster

En utredning har gjorts om hur kommunerna i Kalmar län skulle kunna samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla e-tjänster för företag och privatpersoner. Kommunstyrelsen beslutade i juni att delta i samverkan men avvaktade då en slutlig avtalstext.

Nu finns ett förslag till samverkansavtal framtaget. Avtalet avser samverkan kring både teknisk lösning och en organisation för utveckling, förvaltning och drift av e-tjänster. Att ett flertal kommuner i Kalmar län samverkan kring e-tjänster innebär att vi får tillgång till e-tjänster både snabbare och mer kostnadseffektivt än om varje kommun skulle göra det var för sig.

Kommunstyrelsen godkänner det upprättade samverkansförslaget.

Nya hastighetsbegränsningar i Södra Möckleby/Degerhamn – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås nya hastighetsbegränsningar i Södra Möckleby och Degerhamn och en anpassning av hastigheterna på Strömgatan och Degerhamnsvägen. Förslagsställaren framhåller också att det är angeläget att skyltningen anpassas till rådande hastighetsbegränsningar och kompletteras med skyltar som varnar för fartändring.

Kommunen ska se över om nuvarande skyltning stämmer överens med den hastighetsbegränsning som råder, vilket i dag är 40 km/h i tätorterna Södra Möckleby och Degerhamn. En anpassning av hastigheterna på Strömgatan och Degerhamnsvägen är en fråga för länsstyrelsen.

Ta bort skylten "förbud att stanna" på Larmgatan i Färjestaden – svar på medborgarförslag

Enligt kommunens lokala trafikföreskrifter är det idag förbjudet för fordon att stanna på Larmgatan i Färjestaden. Förslagsställaren tycker att förbudet bör tas bort eller ersättas med parkeringsförbud.

Förvaltningen har bedömt att föreskriften kan ändras till förbud att parkera. Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och ger förvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga ändringar i den lokala trafikföreskriften.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

 • Utredning om ny resursfördelningsmodell för kommunens förskolor, skolor, fritidshem och övriga verksamheter inom barn- och ungdomsverksamheten
 • Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019
 • Medborgarförslag:
  - Resurshållande av vatten
  - ny väg till Guldfågeln
  - ny väg mellan Trollhättevägen och Rönningevägen samt trottoar och cykelväg från Esplanaden till Guldfågeln
 • Motioner:
  - cykelväg mellan Gårdby och Norra Möckleby
  - inspektion av Gårdby sporthall
  - energi- och vattenbesparande duschar
Sidan uppdaterad 9 november 2016 Kommentera sidan