Du är här: Start/Kommun & Politik/Press och kommunikation/Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy

Demokratisk styrning förutsätter kommunikation. Hur väl demokratin i en kommun fungerar avgörs i stor utsträckning av kommuninvånarnas kunskaper och tillgång till fakta, bedömningar av konsekvenser, ståndpunkter och argument. Insyn, kunskaper och dialog bidrar till att skapa förståelse och legitimitet för kommunens arbete. Därför behöver invånarna ha god insyn i kommunens verksamhet. Mörbylånga kommun har med andra ord ett demokratiskt ansvar att kommunicera med omvärlden.

Till dessa riktar sig kommunikationspolicyn

Kommunikationspolicy riktar sig till alla medarbetare och förtroendevalda i Mörbylånga kommun och policyn är vägledande i det dagliga arbetet.

Alla är vi kommunikatörer och så som vi kommunicerar blir vi i kommunen uppfattade.

Policyn omfattar både intern och extern kommunikation och påverkar förstås inte den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

Dessa kommunicerar vi med

Kommunikationsuppdraget hanterar frågor som täcker in alla delar av kommunens åtaganden.

Det innebär att kommunen kommunicerar med olika aktörer som medborgare, invånare, myndigheter, massmedier, näringsliv, kommunens verksamheter, olika intresseorganisationer med flera.

För att verka i kommunens intresse och påverka hur kommunen uppfattas utanför kommunens gränser behöver kommunen kommunicera med hela sin omvärld.

Den interna kommunikationen riktar sig till alla medarbetare inom kommunen. God intern kommunikation leder till bättre trivsel och resultat i verksamheterna.

Så kommunicerar vi

All kommunikation i Mörbylånga kommun utgår från sitt demokratiska uppdrag och har kärnvärdena: öppen, saklig; begriplig, relevant och aktuell.

Kommunens grafiska profil gör det tydligt att kommunen är avsändare och profilen ska användas i all kommunikation.

I kommunikationen utgår vi från Klarspråk i Myndigheternas skrivregler.

Här hittar du Mörbylånga kommuns kommunikationspolicy

Sidan granskad 16 maj 2022 Kommentera sidan