Du är här: Start/Kommun & Politik/Överklaga beslut

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga.

Myndighetsbeslut

Om du inte är nöjd med ett myndighetsbeslut som kommunen har fattat och som gäller dig, kan du överklaga beslutet. När du får ett sådant beslut ska det finnas en besvärshänvisning med beslutet, det vill säga uppgift om vart du ska vända dig för att klaga på beslutet. I besvärshänvisningen finns också uppgifter om vad en överklagan ska innehålla och när den senast måste ha kommit in till myndigheten. Du måste alltid överklaga skriftligt, men du behöver inte skriva på ett formellt eller högtidligt sätt.

Övriga beslut

Övriga kommunala beslut har du rätt att överklaga om du är medlem i kommunen, det vill säga om du är folkbokförd eller äger fastighet i kommunen. Du ska då skicka din överklagan till förvaltningsrätten i Växjö. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet där beslutet fanns med har justerats.

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet, inte dess lämplighet. Det är du som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot lagar och regler. Förvaltningsrätten prövar bara det du själv har angett och om kommunen har följt de regler som gäller för kommunal verksamhet. Om beslutet är felaktigt kan förvaltningsrätten bara upphäva beslutet, inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Sidan granskad 5 april 2017 Kommentera sidan