Du är här: Start/Kommun & Politik/Överklaga beslut, rättssäkerhet

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen. Det innebär att du på olika sätt kan ta del av kommunal information.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av de offentliga handlingar som finns inom kommunen. Sekretessbelagda handlingar lämnas inte ut.

När fullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och utskottens protokoll har justerats anslås de på kommunens officiella anslagstavla på kommunens webbplats.

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut har du rätt att överklaga beslutet.

Sidan uppdaterad 2 april 2019 Kommentera sidan