Valnämnden 2019-2022

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val av landstingsledamöter, kommunfullmäktige samt vid genomförande av folkomröstning.

Presidium

Gudrun Mo (C), ordförande
Ludvig Hasselbom (M), vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Gudrun Mo (C) Krister Petersson (C)
Ludvig Hasselbom (M) May-Britt Landin (L)
Kurt Arvidsson (S) Veronika Hildingsson (S)
Nina Åkesson Nylander (KD) Eva Traore Dahlberg (MP)
Ylva Hammarstedt (V) Seita Riikonen (S)
Sidan uppdaterad 26 februari 2019 Kommentera sidan