Valnämnden

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val av landstingsledamöter, kommunfullmäktige samt vid genomförande av folkomröstning.

Ledamöter och ersättare 2015-2018

Ordförande är Gudrun Mo (C). 1:e vice ordförande är Sven Stenson (M) och 2:e vice ordförande är vakant (S).

Ledamöter Personliga ersättare
Gudrun Mo (C) Margita Asén (KD)
Sven Stenson (M) Ludvig Hasselbom (M)
Eva Traore Dahlberg (MP) May-Britt Landin (L)
Vakant (S) Veronika Hildingsson (S)
Ylva Hammarstedt (V) Tommy Eriksson (S)

 

Sidan uppdaterad 9 november 2017 Kommentera sidan