Valnämnden

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val av landstingsledamöter, kommunfullmäktige samt vid genomförande av folkomröstning.

Ledamöter och ersättare 2015-2018

Ordförande är Gudrun Mo (C). 1:e vice ordförande är Sven Stenson (M) och 2:e vice ordförande är Veronika Hildingsson (S).

Ledamöter Personliga ersättare
Gudrun Mo (C), ordförande Margita Asén (KD)
Sven Stenson (M), 1:e vice ordförande Ludvig Hasselbom (M)
Eva Traore Dahlberg (MP) May-Britt Landin (L)
Veronika Hildingsson (S), 2:e vice ordförande Kurt Arvidsson (S)
Ylva Hammarstedt (V) Tommy Eriksson (S)

 

Sidan uppdaterad 11 december 2017 Kommentera sidan