Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunstyrelse/Utskott/Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet 2015-2018

Utskottet arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och handhar frågor inom verksamhetsområdet vård och omsorg.

Ledamöter

Carl Dahlin (M), ordförande
Gunilla Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Ella-Britt Andersson (S), 2:e vice ordförande
Ulf Magnusson (S)
Jeanette Lindh (KD)

Ersättare

Eva Folkesdotter Paradis (M)
Monika Löfvin-Rosén (C)
Kurt Arvidsson (S)

Sidan uppdaterad 20 september 2017 Kommentera sidan