Sociala utskottet 2015-2018

Ledamöter

Monika Löfvin Rosén (C), ordförande
Ulrik Brandén (M), 1:e vice ordförande
Mattias Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Ersättare

Marcus Persson (C)
Agneta Stjärnlöf (M)
Ulf Magnusson (S) 

Sidan uppdaterad 20 september 2017 Kommentera sidan