Kommunledningsutskottet 2015-2018

Utskottet arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och handhar frågor inom verksamhetsområdet kommunledning.

Ledamöter

Henrik Yngvesson (M), ordförande
Anna-Kajsa Arnesson (C), 1:e vice ordförande
Matilda Wärenfalk (S), 2:e vice ordförande
Bength Andersson (S)
Johan P Hammarstedt (MP)

Ersättare

Sebastian Hallén (L)
Jeanette Lindh (KD)
Stig Salebäck (S)

Sidan uppdaterad 9 augusti 2018 Kommentera sidan