Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunstyrelse/Utskott/Barn- och ungdomsutskottet

Barn- och ungdomsutskottet 2015-2018

Utskottet arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och handhar frågor inom verksamhetsområdet barn- och ungdomar.

Ledamöter

Agneta Stjärnlöf (M), ordförande
Marcus Persson (C), 1:e vice ordförande
Mattias Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Annika Willaume (S)
Carl Dahlin (M)

Ersättare

Gunilla Karlsson (C)
Eva Öberg (MP)
Kristina Sjöström (S)

Sidan uppdaterad 20 september 2017 Kommentera sidan