Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunstyrelse/Utskott/Barn- och ungdomsutskottet

Barn- och ungdomsutskottet 2015-2018

Utskottet arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och handhar frågor inom verksamhetsområdet barn- och ungdomar.

Ledamöter

Agneta Stjärnlöf (M), ordförande
Gunilla Karlsson (C) 1:e vice ordförande
Mattias Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Annika Willaume (S)
Carl Dahlin (M)

Ersättare

Marcus Persson (C)
Kristina Sjöström (S)
Vakant

Sidan uppdaterad 5 april 2018 Kommentera sidan