Socialnämnd 2019-2022

Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård, drift av socialtjänstens olika boendeformer, hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, familjerådgivning, budgetrådgivning och skuldsanering samt familjecentral.

Presidium

Mathias Karlsson (S), tillförordnad ordförande
Gunilla Karlsson (C), ordförande

Eva Folkesdotter Paradis (M), 1:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Gunilla Karlsson (C) Jeanette Lind (KD)
Annika Henell (C) Monika Löfvin Rosén (C)
Eva Folkesdotter Paradis (M) Lena Jönsson (S)
Ingela Fredriksson (M) Berne Klysing (L)
Ella-Britt Andersson (S) Anders Wassbäck (V)
Mattias Karlsson (S)  
Jerker Nilsson (S)  
Eric Rosenlund (SD)  
Eric Dicksson (KD)  
Sidan uppdaterad 26 februari 2019 Kommentera sidan