Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd 2019-2022

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för planverksamhet, byggverksamhet, gestaltning och utformning av allmänna platser och gator, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Samhällsbyggnadsnämnden fullgör även kommunens uppgifter gällande alkohol-, tobaks- och läkemedelslagstiftnignen.

Presidium

Per-Olof Johansson (S), ordförande
Hans-Ove Görtz (M), vice ordförande

Ledamöter och ersättare

Ledamöter Ersättare
Johan Sigvardsson (C) Thomas Danielsson (M)
Christer Rosén (C) Johan Åhlund (C)
Jerker Nilsson (S) Monika Orthagen (MP)
Hans-Ove Görtz (M) Morgan Nyberg (S)
Elisabeth Schröder (-) Robert Lövenklev (V)
Per-Olof Johansson (S)  
Mattias Nilsson (S)  
Curt Ekvall (SD)  
Bo Sjölin (KD)  
Sidan uppdaterad 18 oktober 2022 Kommentera sidan