Kommunens revisorer

Kommunens revisorer granskar varje år all verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder. Revisorerna bedömer om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Genom revisorerna ska kommunmedlemmarna vara försäkrade om att kommunens verksamhet utvärderas på ett oberoende och självständigt sätt. Utvärderingen är till för att upptäcka problem och ge förslag till förbättringar i verksamheten. Granskningen sker på uppdrag av kommunfullmäktige.

Kommunens revisorer 2015-2018

Eddy Johnsson (S) ordförande
Berit Petersson (S) 1:e vice ordförande
Henrik Alvarmo (C) 2:e vice ordförande
Jan Rydström (S)
Karl-Georg Ekwall (M)

Sidan granskad 30 december 2014 Kommentera sidan