Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ska fungera som en informationskanal mellan kommunen och eleverna i frågor av allmän betydelse för ungdomar. Rådet ska också öka ungdomars kunskap om och förståelse för den kommunala demokratin.

Rådets ledamöter ska se till att kommunstyrelsen informeras om ungdomarnas synpunkter och önskemål och att de beaktas i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen ska avsätta tillräcklig tid för rapportering från rådet.

Sammansättning 2015-2018

Rådet består av tre ledamöter samt representanter från elevråden vid Skansenskolan, Ölands Friskola och från gymnasieskolor via fritidsgårdarna. Antalet representanter är begränsat till högst 16 personer. De tre ledamöterna utses av kommunstyrelsen och ska i rådet företräda kommunstyrelsen och därigenom de beslut som styrelsen fattar.

Ledamöter

Agneta Stjärnlöf (M), ordförande
Mattias Nilsson (S), vice ordförande
Anna-Kajsa Arnesson (C), ledamot

Sidan uppdaterad 20 september 2017 Kommentera sidan