Pensionärsrådet

Pensionärsrådet ska fungera som en informationskanal mellan kommunen och pensionärsorganisationerna i frågor av allmän betydelse för pensionärer.

Rådets ledamöter ska se till att kommunstyrelsen informeras om pensionärsorganisationernas synpunkter och önskemål och att de beaktas i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen ska avsätta tillräcklig tid för rapportering från rådet.

Sammansättning 2015-2018

Rådet består av tre ledamöter samt en representant från varje lokal pensionärsorganisation som är verksam i kommunen. De tre ledamöterna utses av kommunstyrelsen och ska i rådet företräda kommunstyrelsen och därigenom de beslut som styrelsen fattar. Respektive pensionärsorganisation utser vardera en representant.

Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen

Gunilla Karlsson (C), ordförande
Jeanette Lindh (KD), vice ordförande
Kurt Arvidsson (S)

SPF S:a Öland 

Ordinarie: Vakant
Ersättare: Ella-Britt Andersson

SPF Solvändan 

Ordinarie: Ingrid Johansson
Ersättare: Lena Engström

PRO Färjestaden 

Ordinarie: Helen Karlsson
Ersättare: Mona Ekblad

PRO Mörbylånga 

Ordinarie: Sonia Karlsson
Ersättare: Kate Jogmark

PRO Degerhamn 

Ordinarie: Eva Hansson Törngren
Ersättare: Bror Nilsson 

Sidan uppdaterad 18 december 2018 Kommentera sidan