Folkhälsopris

Folkhälsopriset syftar till att uppmärksamma betydelsefulla insatser för att påverka folkhälsan positivt.

Folkhälsopriset kan delas ut till en person eller en grupp av personer, en förening, en organisation, ett företag eller en kommunal verksamhet som har gjort särskilt betydelsefulla insatser för att påverka folkhälsan positivt.

Priset kan delas av två eller flera personer. En fysisk eller juridisk person kan dock bara få priset vid ett tillfälle.

Vinnaren/-na får ett diplom och en prissumma på högst 2 000 kronor.

Vem vill du nominera?

Skicka ditt förslag, tillsammans med en skriftlig motivering, till:
Folkhälsorådet
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
kommun@morbylanga.se

Nomineringar ska vara kommunen tillhanda senast den 30 november 2018.

Beslut om pristagare

Mörbylånga kommuns folkhälsoråd beslutar om pristagare. Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Sidan uppdaterad 21 december 2017 Kommentera sidan