Barnpanelen

Barnpanelen ska fungera som en informationskanal mellan kommunen och eleverna i frågor av allmän betydelse för barn. Panelen ska också öka barnens kunskap om och förståelse för den kommunala demokratin.

Panelens ledamöter ska se till att kommunstyrelsen informeras om barnens synpunkter och önskemål och att de beaktas i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen ska avsätta tillräcklig tid för rapportering från rådet.

Sammansättning 2015-2018

Barnpanelen består av tre ledamöter samt representanter för elevråden vid mellanstadieskolorna i kommunen. De tre ledamöterna utses av kommunstyrelsen och ska i panelen företräda kommunstyrelsen och därigenom de beslut som styrelsen fattar.

Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen

Agneta Stjärnlöf (M), ordförande
Mattias Nilsson (S), vice ordförande
Marcus Persson (C), ledamot

Sidan uppdaterad 20 september 2017 Kommentera sidan