Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Rådet ska fungera som en informationskanal mellan kommunen och pensionärsorganisationerna i frågor av allmän betydelse för pensionärer.
Rådets ledamöter ska se till att kommunstyrelsen informeras om pensionärsorganisationernas synpunkter och önskemål och att de beaktas i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen ska avsätta tillräcklig tid för rapportering från rådet.

Rådet ska även fungera som en informationskanal mellan kommunen och organisationerna i frågor av allmän betydelse för personer med funktionsnedsättning.
Rådets ledamöter ska se till att kommunstyrelsen informeras om organisationernas synpunkter och önskemål och att de beaktas i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen ska avsätta tillräcklig tid för rapportering från rådet.

Rådet ska:

  • årligen dela ut ett tillgänglighetspris till person, arbetsplats, förening, företag eller organisation som utför eller har utfört insatser för ökad tillgänglighet i kommunen
  • hållas underrättade om arbetet med revidering av kommunens tillgänglighetsplan

 

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!

Sidan uppdaterad 4 juni 2019 Kommentera sidan