Rådmedlemmars kontaktuppgifter

Ledamöter utsedda av Socialnämnden

Ordförande
Emma Halme (C)

Katarina Stjernfelt (S)

Monika Johansson (KD)

Sekreterare

Louise Kullman
louise.kullman@morbylanga.se
Tfn: 0485-474 38

 

Lokala föreningar/organisationer

BCF – Bröstcancerföreningen
Ordinarie
Eivor Nikula Sandberg
eivor.nikula@gmail.com
070-688 42 41

FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Ordinarie
X.X

HLR- Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Ordinarie
Melvin Selander
Tfn: 076-897 50 56

Hjärnkraft
Ordinarie
Birgitta Rolfsdotter
gittanrolfsdotter@gmail.com
Tfn: 070-569 85 16

PRO SydÖland
Ordinarie
Kate Jogmark
katekjell123@gmail.com
Tfn: 076-348 12 31

PRO Färjestaden
Ordinarie
Ove Fransson
ove.fransson12@gmail.com
Tfn: 070-977 93 87

Reumatikerförbundet Öland
Ordinarie
Kate Jogmark
katekjell123@gmail.com
Tfn: 076-348 12 31

SPF Solvändan
Ordinarie
Per-Olof Olsson
per-olof.ol@telia.com
Tfn: 

Ersättare
Lena Engström
lenaengström461@gmail.com
Tfn: 073-425 92 05

SPF S:a Öland
Ordinarie
Lotta Janson
lotta.a.janson@gmail.com

HRF, Hörselskadades riksförbund
Ordinarie
Christer Andersson
christer.larsg.andersson@gmail.com
Tfn: 073-953 00 21

Neuroförbundet Kalmar län
X.X.

Sidan granskad 8 juli 2022 Kommentera sidan