Rådmedlemmars kontaktuppgifter

Ledamöter utsedda av Socialnämnden

Ordförande
Mathias Karlsson (S) (tillförordnad ordförande)

mathias.karlsson@morbylanga.se

Politiker
Ella-Britt Andersson (S)
ella-britt.andersson@morbylanga.se
Tfn: 073-316 88 46

Politiker
Jeanette Lindh (KD)
jeanette.lindh@morbylanga.se
Tfn: 073-180 41 46

Sekreterare

Louise Kullman
louise.kullman@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 89

 

Lokala föreningar/organisationer

BCF – Bröstcancerföreningen
Oridnarie
X.X

Ersättare
Eivor Nikula Sandberg
eivor.nikula@gmail.com
070-688 42 41

FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Ordinarie
X.X

HLR- Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Ordinarie
Melvin Selander
Tfn: 076-897 50 56

Hjärnkraft
Ordinarie
Birgitta Rolfsdotter
gittanrolfsdotter@gmail.com
Tfn: 070-569 85 16

PRO Degerhamn
Ordinarie
Eva Hansson Törngren
myran3@gmail.com

Ersättare
Alvar Andersson
alvar@alvarstugan.se
Tfn: 070-577 33 84

PRO Färjestaden
Ordinarie
Helen Karlsson
helenekarlsson123@gmail.com
Tfn: 070-764 11 33

Ersättare
Ove Fransson
ove.fransson12@gmail.com
Tfn: 070-977 93 87

PRO Mörbylånga
Ordinarie
Sonia Karlsson
Tfn: 073- 514 58 41

Ersättare
Kate Jogmark
katekjell123@gmail.com
Tfn: 076-348 12 31

Reumatikerförbundet Öland
Ordinarie
Sophie Eriksdotter Forsman
ericsdotter@telia.com
Tfn: 070-395 66 68

Ersättare
Kate Jogmark
katekjell123@gmail.com
Tfn: 076-348 12 31

SPF Solvändan
Ordinarie
Ingrid Johansson
ingridjospf@telia.com
Tfn: 070-684 11 42

Ersättare
Lena Engström
lenaengström461@gmail.com
Tfn: 073-425 92 05

SPF S:a Öland
Ordinarie
Lotta Janson
lotta.a.janson@gmail.com

Ersättare
Birgit Åhlund
birgitahlund@hotmail.com
Tfn: 073-053 03 26

VIS – Vuxendöva i Sverige + anhörigförening
Ordinarie
Christer Andersson
christer.larsg.andersson@gmail.com
Tfn: 073-953 00 21

Ersättare
Tommy Strand
to.strand@telia.com

Neuroförbundet Kalmar län
X.X.

Sidan granskad 17 augusti 2021 Kommentera sidan