Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunfullmäktige/Beredningen för Näringslivsstrategi

Tillfällig beredning för Näringslivsstrategi

Beredningens uppdrag är att lämna förslag till en näringslivsstrategi för Mörbylånga kommun 2016-2025.

Beredningen tillsätts för tiden från och med den 1april 2015 till och med den 18 december 2015, då slutbetänkandet ska överlämnas till fullmäktiges presidium.

Ledamöter

Mats Edén (M), ordförande
Göran Backrot (C), 1:e vice ordförande
Tina Thuresson (S), 2:e vice ordförande
Berne Klysing (L), ledamot
Jerker Nilsson (S), ledamot

Ersättare

Anne Wilks (MP)
Ylva Bengtsson (V)

Sidan uppdaterad 20 maj 2016 Kommentera sidan