Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunfullmäktige/Beredningen för Kulturstrategi

Tillfällig beredning för Kulturstrategi

Beredningens uppdrag är att lämna förslag till en kulturstrategi för Mörbylånga kommun 2016-2025.

Beredningen tillsätts för tiden från och med den 1 april 2015 till och med den 2 november 2015, då slutbetänkandet ska överlämnas till fullmäktiges presidium.

Ledamöter

Gun Karlesand (M), ordförande
Gerd Åstrand (C), 1:e vice ordförande
Henriette Koblanck (S), 2:e vice ordförande
Nora Eklöv (MP), ledamot
Bertil Johansson (S), ledamot

Ersättare

Nina Åkesson Nylander (KD)
May-Anita Brevik (V)

Sidan uppdaterad 20 maj 2016 Kommentera sidan