Du är här: Start/Kommun & Politik/Kommunens organisation/Kommunfullmäktige/Beredning för utvärdering och justering av den politiska organisationen

Beredning för utvärdering och justering av den politiska organisationen

Beredningens uppdrag är att utvärdera den politiska organisationen och vid behov lämna förslag på förändringar inför nästa mandatperiod.

Beredningen tillsätts för tiden 1 maj 2017 - 23 mars 2018, då slutbetänkandet ska överlämnas till fullmäktiges presidium.

Ett preliminärt betänkande ska överlämnas till fullmäktiges presidium den 10 januari 2018. Detta ska ligga till grund för en debatt i fullmäktige i januari 2018.

Direktiv

  • Beredningen ska utvärdera den politiska organisationen och vid behov lämna förslag på förändringar inför nästa mandatperiod. I arbetet ska hänsyn tas till förslaget till ny kommunallag som regeringen lagt fram.
  • Beredningen ska särskilt uppmärksamma funktion och organisation för kommunstyrelsens utskott och råd, hur nämndernas reglementen ska utformas och starttider för kommunsfullmäktiges sammanträden.
  • Beredningen ska lämna förslag till arvodesreglemente för kommande mandatperiod.
  • Som ett särskilt uppdrag ska beredningen lämna förslag till hur många ledamöter och ersättare som ska finnas i fullmäktige nästa mandatperiod. Förslaget lämnas i ett särskilt delbetänkande.

Beredningens sammansättning

LedamöterPersonliga ersättare
Kent Ingvarsson (M), ordförande Günther Ruchatz (M)
Gunilla Karlsson (C), 1:e vice ordförande Monika Löfvin-Rosén (C)
Matilda Wärenfalk (S), 2:e vice ordförande Bength Andersson (S)
Nina Åkesson Nylander (KD) Jeanette Lindh (KD)
Vakant Anne Wilks (MP)
Ylva Bengtsson (V) Sten-Olof Söderlund (V)
Anne Oscarsson (KD) Curt Ekvall (SD)
Berne Klysing (L) Sebastian Hallén (L)
Sidan uppdaterad 5 april 2018 Kommentera sidan